Zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na otwartej przestrzeni ludzie narażeni są na wdychanie różnych potencjalnie niebezpiecznych dla ich zdrowia związków i mikroorganizmów. Dlatego w pewnych sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie stosownych analiz. Na czym polega i kiedy trzeba wykonać badanie powietrza w budynku? Sprawdź to!

Syndrom chorego budynku

Duże znaczenie dla zdrowia ma środowisko, w jakim się funkcjonuje. Szczególny wpływ na kondycję wykazuje m.in. jakość powietrza. Niektóre obiekty mogą bardziej sprzyjać rozwojowi poszczególnych dolegliwości. Chodzi tu głównie o budynki ze słabą wentylacją, wykończone materiałami emitującymi wiele związków organicznych. Z drugiej strony jest jeszcze powietrze wpływające z zewnątrz do takich pomieszczeń i, wskutek m.in. wspomnianego wyżej słabego ich wentylowania, utrzymujące się w nich na dłużej. To może prowadzić do tzw. syndromu chorego budynku – czyli szeregu dolegliwości u grupy ludzi funkcjonujących w określonym, zamkniętym środowisku, które wynikają z kiepskiej jakości obecnego w nim powietrza.

Co podlega badaniom?

Jednym z podstawowych parametrów, jakie wymagają zbadania, jest stężenie tlenku i dwutlenku węgla. Ponadto sprawdza się poziom wilgotności otoczenia i panującą w nim temperaturę. Dzięki temu można stwierdzić m.in., czy pomieszczenie ma odpowiednią wentylację lub czy na określonej powierzchni występuje właściwe zagęszczenie ludzi na jej wielkość. Warto podkreślić, że np. zbyt wiele CO2 w otoczeniu wpływa m.in. na efektywność pracy i uczucie senności. Z kolei zbyt mała wilgotność utrudnia oddychanie, wysuszając błony śluzowe, a zbyt duża – tworzy warunki przyjazne do rozwoju grzybów i pleśni, co z kolei przyczynia się do zanieczyszczeń biologicznych.

Bardzo ważne jest także badania powietrza pod kątem obecności pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, stanowiących składowe smogu. Oprócz tego, że działają drażniąco na układ oddechowy i krążeniowy,  mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Taka analiza pozwoli stwierdzić, czy filtracja w wentylacji funkcjonuje w odpowiedni sposób, blokując te związki.

Powierz to zadanie specjalistycznemu laboratorium

Tego typu badania są niezbędne zarówno w przypadku, gdy obserwuje się niepokojące zjawiska w pomieszczeniu (brzydki zapach, wykwity pleśni na ścianach), jak i kontrolnie. Komu natomiast należy zlecić wykonanie analizy powietrza? Najlepiej pozostaw to laboratorium, które specjalizuje się w takich usługach.

Previous post Lekkie buty robocze — kiedy się sprawdzą?
Next post Co wyróżnia płyty z piaskowca i dlaczego to dobry wybór na elewację?